Piráti

Aktuality

Poslední pirátská výprava 12.06.2017

Dne 9.6. vyrazili piráti z 2.B společně s námořníky z 2.A na svoji poslední plavbu. Za slunečného počasí a pod vedením nově zvolené kapitánky Velké Lidušky se všichni nalodili do autobusu a vydali se směrem Vodní nádrž Brno. Procházivši místy kolem vodní plochy přehrady na nás zavolalo léto. Pokračováním bylo svezení se parníkem, které jsme si museli jako příznivci vody vyzkoušet.
Po krátké svačince mířila naše cesta podél břehu až k pracovišti POLICEJNÍCH POTÁPĚČŮ. Ti už na nás čekali a vřele nás přivítali. Seznámili nás se svou prací - s vybavením , které potřebují ke své práci, s  dovednostmi, které jsou potřeba – slaňování, potápění, kurzy na otevřené vodě, potápění v hloubkách, výcvik v krizových situacích. Jejich práce je psychicky i fyzicky velmi náročná.

Užili jsme si prima poslední výletní výpravu. Poděkování letí především chlapům, kteří musí zvládat ne vždy lehké situace pod vodou s přáním všeho úspěšného do další práce, dále také Velké Lidušce za zorganizování celé akce, tatínkovi Izi námořníku Jardovi za zdokumentování celé akce a mamince Evičky za doprovod.

Za všechny Elena Silverová kapitánka

Tam, kde víčka pomáhají 31.05.2017


Téměř každý z nás se již naučil nevyhazovat víčka od pet lahví do kontejneru, ale poctivě je schraňovat a odevzdat je do některé krabice, košíku a podobně, aby i tou trochou pomohl dětem, se kterými osud nehrál spravedlivou hru. Jedním takovým dítětem je i Michalka Zahradníková.

Tato devítiletá slečna trpí od narození neznámou nemocí, jež připomíná dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Tato nemoc Michalce znemožňuje běžný pohyb zdravého člověka a naprosto vylučuje samostatnou chůzi. Navzdory všemu se její rodiče snaží zajistit Michalce plnohodnotný život, jak jen to jde. Stojí to velké úsilí a nemalé finanční prostředky. Pro co možná nejvíc spokojený život své dcery založili rodiče Michalky Zahradníkové sbírku, do níž je možné přispívat přímo osobně či sběrem víček, které se následně vykoupí a utržené peníze putují také Michalce na účet.

Do této pomoci se zapojili i žáci ZŠ Morávkova Vyškov ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Po dobu osmi měsíců poctivě žáci školy nosili víčka a nasbírali spolu s vojáky krásných …kg víček, které VeV-VA dopravila do výkupny a utržené peníze putovaly právě Michalce.

Jsme rádi, že jsme mohli i my trochou pomoci přispět Michalce k lepšímu životu. Všem, co se zapojili do sběru, ze srdce děkujeme.

maminka žákyně 2.B třídy Barbora Janúšková

Muzikál Piráti na lodi 16.05.2017

Konečně je to tady…dlouho očekávaná chvíle je tu. Piráti z 2.B postavili svou loď, zhotovili si pirátská trička a celého půl roku se pilně připravovali na svůj příběh, kde se objevily prvky z netradiční hudební dílny paní Jenčkové. Kromě jednotlivých částí vystoupení – hra na nástroje, dramatizace, zpěv, se museli vypořádat i s orientací v prostoru, aby jednotlivé scenérie na sebe navazovaly. Vše bravurně zvládli, jejich příběh skončil šťastně – piráti nakonec vypluly na klidné moře. Děti z 1.stupně, pro které vystoupení připravovali, jejich počínání ocenily potleskem a pěknými zápisy do kroniky. Ještě nás čeká vystoupení ve Stacionáři v Dědicích pro dědečky a babičky a v neposlední řadě nebude chybět podívaná jako rozloučení pro milé rodiče.

Kapitánka Elena Silverová

Voda v mém životě 03.04.2017

Žáci 1. stupně naší školy se zapojili do výtvarné soutěže „VODA V MÉM ŽIVOTĚ“. A uspěli! Odborná porota vybrala nejlepší výtvarné práce.

1.ročník Dominika Alánová, Vojtěch Nováček

2.ročník Eva Kneblíková, Valérie Rumlerová

3.ročník Radek Tomáš

4.ročník Adéla Hoferová, Pavel Topolář

5.ročník Tereza Vymazalová, Veronika Kuchtíčková

Kolektivní práce:

2.ročník Mirek Černý a Adam Zelinka, Pavel Vašíček a Dominik Slunský

30.března se tak mohli zúčastnit slavnostního vyhlášení soutěže, jehož součástí bylo udělování hodnotných věcných cen a diplomů, občerstvení a odborná exkurze úpravny vody ve Lhotě, která tento vydařený den ukončila.

Velké poděkování patří všem pracovníkům společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, kteří se do akce pro děti zapojili a velice dobře připravili a zabezpečili.

Děkujeme!!!

Sběr starého papíru 27.03.2017

3.kolo ve sběru starého papíru dopadlo takto:

1. Anička a Pavel Vašíčkovi každý 545 kg

2. Verunka Grycová 500 kg

3. Jirka Jindra 465 kg

4. Adam Zelinka 175 kg

5. Dan Bunček 150 kg

6. Iza Janúšková 130 kg

7. Štěpán Opletal 90 kg

8. Mirek Černý, Franta Karas, Zdeněk Kučera 80 kg

9. Emča Hilnerová 30 kg

10. Evička Kneblíková 20 kg

Všem, kdož donesli nějaké to kg moc děkujeme. Naše třída má na svém kontě 5889 kg. Zatím si zuby nehty držíme 1.místo na celé škole. Čeká nás ještě jedno kolo a to v měsíci květnu. Jste skvělí!!!milí rodiče!

Klokan 21.03.2017

První den po jarních prázdninách se konala celorepubliková soutěž v matematice. Naši piráti se také účastnili v kategorii cvrček a dopadli takto:

1. Iza Janúšková 42 bodů, 

2. Danielka Kmeťová 38 bodů

3. Dominik Jankových 34 bodů

4. Mirek Černý 33 bodů

5. Pavel Vašíček 32 bodů

6. Ema Hilnerová 29 bodů

7. Anička Vašíčková a Verča Grycová 27 bodů

8. František Karas 24 bodů

9. Ondřej Gryc 23 bodů

10. Michal Chrobák 22 bodů

11. Valča Rumlerová 20 bodů

12. Zdeněk Kučera 12 bodů

13. Leona Brunclíková 10 bodů

14. Michal Štaffa 6 bodů

První pomoc není věda 01.03.2017

Poslední únorový den byl ve znamení první pomoci. Navštívila nás paní Adamcová se svou asistentkou, díky které jsme si věci zopakovali a mnoho nového zase dověděli…

v že voda je velmi důležitá k životu

v že existují kouzelná slova – prosím, děkuji..

v že s cizími lidmi nenavazujeme žádný kontakt

v že chráníme zdraví své i druhých

v známe správné vybavení lékárničky

v umíme ošetřit odřeninu …

Tuto dvojhodinovku jsme ukončili básničkou, která nám v životě bude potřebnou:

150 hasiči

oheň rychle zasyčí,

155 pomoc je tu hned,

158 na ruce dej želízka.

Křest pirátské lodi 23.02.2017

Právě jsme ukončili práce na naší pirátské lodi. Je nejvyšší čas se odměnit a vyplout na širé moře. Tento okamžik jsme si náležitě užili u focení na lodi. Zavolali jsme naše pokřiky, zazpívali pirátskou hymnu a přiťukli šampaňským. Naše loď může tedy vyplout!!!Držte nám palce!

Šťastnou cestu, piráti!

Od semínka k chlebu 23.02.2017

Programy na Hanáckém statku patří k našim oblíbeným a rozhodně vždy zajišťují úspěch. V pondělí 20.února tomu nebylo jinak. Vždyť za jedno dopoledne stihnout zaset, zalít, sklidit, umlít mouku a ještě upéci chleba by určitě nikdo nedokázal. Umožnil nám to velmi dobře připravený program "Od Semínka k chlebu", který zajišťovaly pracovnice Hanáckého statku paní Kopřivová a Vymazalová, kterým za úžasně strávené pondělí moc děkujeme. Poděkování patří také našim maminkám  - velké Lidušce a Gábině, které pomohly při plnění různých úkolů a také s doprovodem.

Ještě jednou velký dík kapitánka a piráti

Soutěž BÁSNIČKA 23.02.2017

Díky báječným rodičům se děti mohly připravit na soutěž, která prověřila jejich dlouhodobou paměť. Vybrat alespoň básničku se třemi slokami, naučit se ji a pak "prodat" na prknech, co znamenají svět. Všichni se skvěle připravili a někteří došli dokonce, i když byli nemocní, aby jim soutěž neunikla. Do poroty zasedly naše maminky: Klárka a malá Liduška a o videozáznam se postarala maminka Gábinka. Soutěž mohla začít. Všichni soutěžící byli odměněni potleskem, diplomem a pěknou cenou. Do školního kola postoupili Evička a Michal Chrobák. Gratulujeme!!!

Ve školním kole recitace hned nadcházející pondělí měl štěstí Michal, který obsadil se svou Pampeliškou krásné 3.místo.

Předešlé výpravy: Lesní Království Orient Rybicky Robinsoni Cestovatelé Indiáni Mraveniště Loupežníci